Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim we wrześniu 2019 roku.
Miniaturki ukryte Miniaturki ukryte Miniaturki ukryte Miniaturki ukryte Miniaturki ukryte

* * * * * * *    * * * * * * * * *   * * * * * * *ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD 15/02/2019r.
z dniem 15 lutego 2019r. zmianie ulegają numery wszystkich rachunków bankowych
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy


opłaty z tytułu wpisu do rejestru Agencji Zatrudnienia i opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP
od dnia 15 lutego 2019r. powinny być dokonywane na rachunek bankowy
91 1090 2271 0000 0001 4180 0903 Santander Bank Polska S.A.


Rachunek bankowy – wadia (aktywny od dnia 15 lutego 2019r.)
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
30 1090 2271 0000 0001 4180 4751  Santander Bank Polska S.A.